Jak wygląda dezynfekcja endoskopu?

Dodaj komentarz

Zakażenia, wywołane niedokładną dezynfekcją sprzętu medycznego, są realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjentów. Z tego też względu niezwykle istotne jest dokładne przestrzeganie procedur, zawartych w szpitalnych przepisach BHP oraz instrukcjach obsługi endoskopu oraz wszelkich związanych z nim akcesoriów.

Kto powinien zajmować się dezynfekcją endoskopów?

Dezynfekcję endoskopów powinien wykonywać serwis, dysponujący odpowiednim wyposażeniem oraz wyszkoloną i doświadczoną w tego typu pracach załogą. Przykładem takiej firmy może być przedsiębiorstwo sonologistic.pl, czyli Sonologistic Sp. z o.o. Sp.K., Kresowa 7A, 22-400 Zamość, Tel. 843072228, posiadające między innymi specjalistyczną myjnię tego sprzętu. Profesjonalna kadra tego podmiotu, dzięki dogłębnej znajomości różnych modeli endoskopów, jest w stanie zapewnić ich właściwą dezynfekcję.

Jak wygląda proces dezynfekcji endoskopu?

Dezynfekcja endoskopów składa się z kilku etapów. Początkiem tego prac jest wstępne oczyszczenie sprzętu, po którym następuje test jego szczelności oraz czyszczenie ręczne. W ramach tego ostatniego można wyróżnić mycie powierzchni zewnętrznych oraz płukanie. Do wykonania wszystkich opisanych tu czynności konieczne jest zastosowanie specjalnych preparatów oraz sprzętu myjącego. W wielu wypadkach przedsiębiorstwa, oferujące usługi dezynfekcji endoskopów, zapewniają również ich serwis. W przypadku opisanej wcześniej firmy Sonologistic oferta jest jeszcze szersza - na stronie https://sonologistic.pl/produkty/ znajdziemy pełny asortyment jej produktów i usług.

Jakie znaczenie ma właściwe magazynowanie endoskopów?

Nie tylko sam proces dezynfekcji endoskopów decyduje o bezpieczeństwie użytkowania endoskopu. Równie istotny jest sposób przechowywania tego sprzętu. Zastosowanie odpowiednich procedur w tym zakresie jest niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pacjentów. Samo skorzystanie z endoskopu powinno więc być poprzedzone dokładnym sprawdzeniem sprzętu również pod tym kątem. Stwierdzenie jakiekolwiek naruszenia zasad dekontaminacji i magazynowania, a nawet samo podejrzenie, że do takiej sytuacji mogło dojść, powinno doprowadzić do ponownej dezynfekcji endoskopu.

Jakie metody i środki stosuje się w celu dezynfekcji endoskopu?

Dezynfekcja endoskopu wymaga użycia specjalistycznych środków chemicznych. Nie jest możliwe wykorzystanie w tym celu domowych detergentów, bowiem konstrukcja aparatury tego typu wymusza zastosowanie materiałów, które mogą wchodzić z nimi w reakcje. Nieodpowiednio dobrane chemikalia mogą więc być przyczyną uszkodzenia lub nawet zniszczenia endoskopu. Profesjonalne środki czyszczące pozwalają w tej sytuacji nie tylko osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa i higieny, lecz również eliminują opisane wcześniej zagrożenie. W przypadku narzędzi dodatkowych oraz tych elementów endoskopu, które charakteryzują się termo stabilnością, możliwe jest też zastosowanie dezynfekcji ultradźwiękowej, gazowej lub parowej.

Wpisz komentarz
Nie jesteś zalogowany ( Zarejestruj się )
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.